Advert
Advert
YUNUS EMRE RİSALETÜN NUSHİYYE (ÖĞÜTLER)
MİSAFİR KALEM İshak Göksel Bucak Müftüsü

YUNUS EMRE RİSALETÜN NUSHİYYE (ÖĞÜTLER)

Bu içerik 542 kez okundu.

 

Yunus Emre’ nin 1303 yılında mesnevi şeklinde yazmış olduğu insanın manevi yolculuğunu anlatan Risaletün Nushiyye eseri tasavvufi bir öğüt kitabıdır. İrşadı (Yol Gösterici) bir hikaye olan Risaletün Nushiyye insanın cenabı Hakka layık bir kul olabilmesi için neler yapması gerektiğini anlatmaktadır. Yunus bu mana yolculuğunu anlatırken devrin siyasi ve kültürel değerleri ile aşk ve muhabbet, kanaat, nefisle mücadele ve ıstırap gibi hallerin evrensel kavramlarını birlikte ele alıp işler. Eserin muhtevası şöyledir.

Başlangıçtaki 13 beyitlik kısımda Yunus Emre insanın Cenab-ı Hak tarafından nasıl yaratıldığını anlatır. İnsan 4 unsur denilen hava, ateş, su ve topraktan ve 4 unsura üflenen candan ibarettir. 4 unsur insanın ölmesi ile tekrar asıllarına döner. Huy, can yani ruh ölmez ebedidir. İnsan bu dünyaya yaratılış gayelerini öğrenmek için gelmiştir. İnsanın oluşumundaki toprak ile sabır, iyi huy, Allah’ a dayanmak halka iyilik etmek, izzet ve şerefini korumak, su ile arılık (temizlik), cömertlik, lütufta bulunmak ve Cenab-ı Hak ile buluşmak sıfatları gelmiştir. Bu sıfatlara karşılık, insana yel ile yalanın, iki yüzlülüğün, aceleciliğin ve nefsin, od (ateş) ile de kibrin şehvetin tama’nın ve hasedin (kıskançlığın) geldiği bildirilir. Diğer taraftan insana can ile de izzet (Yücelik), vahdet (Birlik), utanma ve davranış güzellikleri verilmiştir.

Burada görüldüğü gibi, maddi ve fani olan beden ile manevi ve sonsuz olan ruh, mahiyetleri yönüyle birbirine zıttır. Beden insanı dünyaya bağlar, ruh ise  Hakk'a yönelmek ister. İnsanoğlu'nun hayatı bu sebeple dramatik bir durum arz eder. İnsanda beden hâline gelen dört maddi unsur, birbirine zıt arzuları doğurur.

Mesnevi mensur bölümü akıl ve bilgi konusuna ayrılmıştır. Akıl padişahın yani hakkın kadimliği (Öncesi olmama) nurundandır. Akl-ı ma'âş, akl-ı ma'âd, akl-ı küll olarak üçe ayrılır. Akl-ı ma'âş, dünyada geçim işlerini başarır; akl-ı ma'âd ahiret işlerini bildirir; akl-ı küll ise Hakk'ın tecellisidir (belirmesidir). İman Cenabı Hakkın hidayet (doğru yolu gösterme) sıfatının nurundandır. O da üçe ayrılır; ilme'l-yakîn, ayne'l-yakîn, Hakke'l-yakîn.

İlme'l-yakîn, yani kitabi ve şifahi bilgiyle elde edilen iman, akıldadır. Ayne'l yakîn, yani manevi görüş (kalb gözü ile) elde edilen iman gönüldedir. Hakke'l-yakîn, yani buluş ve oluşla, içinde yaşayarak elde edilen iman candadır. Can ile olan imân cân ile gider. Cennet, Cenab-ı Hakkın lütfu nurundandır. Cehennem, adaletin temsilcisidir. Toprak Cenab-ı Hakkın nurunun; su, hayatının, yel (hava) heybeti; od (ateş) hışmının (öfkesinin ) tecellisidir. Toprakla suyun yeri Cennet'tir, yel ile ateşin yeri Cehennemdir. Yel ve ateşle dokuz kişi gelmiştir.                  Bunlardan her biri binbaşıdır, bin ere hükmeder. Kime gelirlerse onu, kendi yurtlarına götürmek isterler.

Toprak ve suyla on üç kişi gelmiştir. Bunlar da binbaşıdır, her birinin emrinde bin er vardır. Kime gelirlerse onu Cennet'e çekerler. Can ile gelen dört kişidir. Bu dört kişi can ile gelmiştir, can ile gider. Bunların biner eri vardır. Bunlarla olanlar, Cenab-ı Hakkın cemalinde yok olurlar. Toprak ve su ile gelenler Cennet'e giderler. Ateşle, yelle gelenler, Cehennem'e giderler, can ile gelenler Cenab-ı Hakka ulaşırlar. Cenab-ı Hakka ulaşmak dileği ile,  İnsan hangi bölükten olduğunu düşünmesi gerekir. Önümüzdeki haftalarda Risaletün Nushiyye’ den bilgiler aktarmaya devam edeceğiz.  Selam ve dua ile.

 

 

 

            

                                                                                                         İshak GÖKSEL

 

                                                                                                        Bucak Müftüsü

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Akca Gazete 398 Sayı
Akca Gazete 398 Sayı
Akca Gazete 397. Sayı
Akca Gazete 397. Sayı