Gündem (Akca Gazete) - Akca Gazete | Haber Girişi: 06.07.2022 - 17:06, Güncelleme: 06.07.2022 - 17:08

BURDUR VALİLİĞİNİN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

 

BURDUR VALİLİĞİNİN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

Vatandaşlarımızın, 08 Temmuz 2022 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak, tatil süresince kamu hizmetlerinin sunumunda herhangi bir aksaklığa yol açmamak amacıyla aşağıda yer verilen tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınması Valiliğimizce gerekli görülmüştür
Vatandaşlarımızın, 08 Temmuz 2022 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak, tatil süresince kamu hizmetlerinin sunumunda herhangi bir aksaklığa yol açmamak amacıyla aşağıda yer verilen tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınması Valiliğimizce gerekli görülmüştür         İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI :         İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2022 tarihli ve 32987 sayılı “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu Genelgesinde; Kurban Bayramı tatilinin yaz mevsimine denk gelmesi ile birlikte karayollarımızdaki “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerin ve uzun mesafelere bağlı olarak “seyahat sürelerinin artacağı” göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinde oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere , toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik bütün hususları da içerecek şekilde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bayram öncesi ve sonrası için tedbir planları hazırlanacak ve birer örneği Valiliğime sunulacaktır. Genelgede belirtilen maddelerin uygulanmasında bütün hususlar göz önüne alınarak hareket edilecek, ayrıca aşağıda belirtilen maddelerin uygulanmasında hassasiyet gösterilecektir.         GENEL HUSUSLAR                  1) Kurban Bayramı tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmemesi, trafik hizmetleri dışında nöbet/vekâlet/ikiz görevlendirme yapılmaması (genel hizmet/asayiş birimlerinden trafik denetim ekiplerine takviye yapılması), gerek görülmesi halinde ise diğer birimlerin resmi araçlarından da yararlanılması ve personelin izin planlamasının bu çerçevede yapılması,         Ayrıca; trafik birimlerine ait hizmet binalarının çevre koruma nöbetlerinin, bayram süresince takviye edilen/edilecek diğer personel tarafından tutulması, tüm trafik personelinin fiilen denetim hizmetlerinde görevlendirilmesi,         2) Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesi amacıyla GÖRÜNÜR olmalarının sağlanması, bu sebeple güzergâhtaki ekip araçlarının tepe lambalarının açık olması ve bekleme/denetleme noktalarındaki ekip araçlarının yola 90 derece açıyla bulundurulması,         3) Kazalara yönelik istatistiki verilerden yararlanarak karayolunda kazaya sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle kazanın meydana geldiği kavşağın geometrisi, yatay ve düşey geometri, oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları ile kaza yerleri gibi bilgilere dayalı olarak denetimlerin yapılacağı kesimlere ve saatlere ilişkin planlama yapılması,         4) Trafik ihlalleri ile kazalarının arttığı bölgelerde trafik ekiplerinin görünürlük etkisini ve sıklığını artırmak amacıyla “Maket/Model Trafik Araçları”nın bakımlı olması ve araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambalarının çalışır vaziyette bulundurulması,         Ayrıca maket/model trafik polis/jandarma araçları uygulamasının ikinci adımı olarak “Maket/Model Trafik Personeli” çalışması kapsamında maket/model trafik personelinin maket/model trafik araçlarının yanına yerleştirilmesi,         5) Denetim bölgelerinde; “Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge”de belirtildiği şekilde şerit daraltması yapılması, hava durumuna göre dominit lamba/opilektör ile el feneri kullanılması, personelin sorumlu amirlerinden izin almaksızın ve programda belirtilen dinlenme saat ve sürelerinin dışında “aktif denetim” görevinden ayrılmaması,         6) Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemlerin en kısa sürede tamamlanması,         7) Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücülerinin de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulması, sürücülerin durdurulma nedenleri ile birlikte hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermelerinin gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola verilerek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilmesi,         8) Otoyollarda ve şehirler arası karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonları kenarlarında ve banketlerde uygunsuz durumda beklemeye/park etmeye müsaade edilmemesi,         9) Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarlarında ürün satışı yapılan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgâhlarına ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde (50 metre) bulundurulmasına izin verilmemesi,         10) Trafik ekiplerine akaryakıt kısıtlaması yapılmaması,         11) Denetleme noktalarındaki personelin ve durdurulan araç içindeki vatandaşların trafik ve güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınarak başta sorumlu ve/veya nöbetçi amirler ile sıralı amirler ve görevli ekip/personeli denetlemekle görevlendirilenlerce görev başı denetimlerin yapılması ve “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”nun ilgili bölümlerinin denetime ilişkin not düşülerek imzalanması,         12) Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan ve “Yaşam Tüneli Projesi” olarak tabir edilen bilgilendirme çadırlarında sürücü ve yolculara verilecek eğitimlerde yaya önceliği/güvenliği başta olmak üzere, cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile hız sınırları konularına ağırlık verilmesi ve PolNet/JNet sayfalarında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilerek en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirlerin alınması,         13) Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyallerin dağıtılması ve www.trafik.gov.tr internet adresinde yer alan kamu spotlarının sosyal/görsel medya vb. platformlarda yayınlanması,         14) Vatandaşlarımızın güvenli ve düzenli bir trafik ortamında seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 13-18 inci maddeleri uyarınca yapım ve bakımından sorumlu olunan kurum/kuruluşlarla (Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler) iş birliği ve koordinasyon içerisinde;         a) Yol çalışması yapılan yerlerde trafik akışını etkilemeyecek şekilde düzenleme/işaretleme yapılması ve bunların sürekliliğinin sağlanması,         b) Trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler ile "kara nokta" olarak tanımlanan yol kesimlerinde ilave işaretleme vb. tedbirlerin alınması,         c) Şehirler arası karayolları üzerindeki il ve ilçe merkezlerinde trafiğin yoğun olacağı değerlendirilen ışıklı kavşaklarda, sinyalizasyon süresinin taşıt trafiğinin kavşaklardan güvenle ve en yüksek kapasitede geçmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi yönünde alınan tedbirlere ilave olarak bazı yol kesimlerinde trafik akımını rahatlatacak ve kaza riskini ortadan kaldıracak şekilde yol aktarım tedbirlerinin, gerekli işaretleme ve düzenlemelerle birlikte alınması,
Vatandaşlarımızın, 08 Temmuz 2022 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak, tatil süresince kamu hizmetlerinin sunumunda herhangi bir aksaklığa yol açmamak amacıyla aşağıda yer verilen tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınması Valiliğimizce gerekli görülmüştür

Vatandaşlarımızın, 08 Temmuz 2022 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak, tatil süresince kamu hizmetlerinin sunumunda herhangi bir aksaklığa yol açmamak amacıyla aşağıda yer verilen tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınması Valiliğimizce gerekli görülmüştür

        İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI :

        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2022 tarihli ve 32987 sayılı “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu Genelgesinde; Kurban Bayramı tatilinin yaz mevsimine denk gelmesi ile birlikte karayollarımızdaki “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerin ve uzun mesafelere bağlı olarak “seyahat sürelerinin artacağı” göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinde oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere , toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik bütün hususları da içerecek şekilde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bayram öncesi ve sonrası için tedbir planları hazırlanacak ve birer örneği Valiliğime sunulacaktır. Genelgede belirtilen maddelerin uygulanmasında bütün hususlar göz önüne alınarak hareket edilecek, ayrıca aşağıda belirtilen maddelerin uygulanmasında hassasiyet gösterilecektir.

        GENEL HUSUSLAR

        

        1) Kurban Bayramı tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmemesi, trafik hizmetleri dışında nöbet/vekâlet/ikiz görevlendirme yapılmaması (genel hizmet/asayiş birimlerinden trafik denetim ekiplerine takviye yapılması), gerek görülmesi halinde ise diğer birimlerin resmi araçlarından da yararlanılması ve personelin izin planlamasının bu çerçevede yapılması,

        Ayrıca; trafik birimlerine ait hizmet binalarının çevre koruma nöbetlerinin, bayram süresince takviye edilen/edilecek diğer personel tarafından tutulması, tüm trafik personelinin fiilen denetim hizmetlerinde görevlendirilmesi,

        2) Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesi amacıyla GÖRÜNÜR olmalarının sağlanması, bu sebeple güzergâhtaki ekip araçlarının tepe lambalarının açık olması ve bekleme/denetleme noktalarındaki ekip araçlarının yola 90 derece açıyla bulundurulması,

        3) Kazalara yönelik istatistiki verilerden yararlanarak karayolunda kazaya sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle kazanın meydana geldiği kavşağın geometrisi, yatay ve düşey geometri, oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları ile kaza yerleri gibi bilgilere dayalı olarak denetimlerin yapılacağı kesimlere ve saatlere ilişkin planlama yapılması,

        4) Trafik ihlalleri ile kazalarının arttığı bölgelerde trafik ekiplerinin görünürlük etkisini ve sıklığını artırmak amacıyla “Maket/Model Trafik Araçları”nın bakımlı olması ve araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambalarının çalışır vaziyette bulundurulması,

        Ayrıca maket/model trafik polis/jandarma araçları uygulamasının ikinci adımı olarak “Maket/Model Trafik Personeli” çalışması kapsamında maket/model trafik personelinin maket/model trafik araçlarının yanına yerleştirilmesi,

        5) Denetim bölgelerinde; “Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge”de belirtildiği şekilde şerit daraltması yapılması, hava durumuna göre dominit lamba/opilektör ile el feneri kullanılması, personelin sorumlu amirlerinden izin almaksızın ve programda belirtilen dinlenme saat ve sürelerinin dışında “aktif denetim” görevinden ayrılmaması,

        6) Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemlerin en kısa sürede tamamlanması,

        7) Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücülerinin de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulması, sürücülerin durdurulma nedenleri ile birlikte hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermelerinin gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola verilerek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilmesi,

        8) Otoyollarda ve şehirler arası karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonları kenarlarında ve banketlerde uygunsuz durumda beklemeye/park etmeye müsaade edilmemesi,

        9) Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarlarında ürün satışı yapılan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgâhlarına ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde (50 metre) bulundurulmasına izin verilmemesi,

        10) Trafik ekiplerine akaryakıt kısıtlaması yapılmaması,

        11) Denetleme noktalarındaki personelin ve durdurulan araç içindeki vatandaşların trafik ve güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınarak başta sorumlu ve/veya nöbetçi amirler ile sıralı amirler ve görevli ekip/personeli denetlemekle görevlendirilenlerce görev başı denetimlerin yapılması ve “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”nun ilgili bölümlerinin denetime ilişkin not düşülerek imzalanması,

        12) Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan ve “Yaşam Tüneli Projesi” olarak tabir edilen bilgilendirme çadırlarında sürücü ve yolculara verilecek eğitimlerde yaya önceliği/güvenliği başta olmak üzere, cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile hız sınırları konularına ağırlık verilmesi ve PolNet/JNet sayfalarında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilerek en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirlerin alınması,

        13) Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyallerin dağıtılması ve www.trafik.gov.tr internet adresinde yer alan kamu spotlarının sosyal/görsel medya vb. platformlarda yayınlanması,

        14) Vatandaşlarımızın güvenli ve düzenli bir trafik ortamında seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 13-18 inci maddeleri uyarınca yapım ve bakımından sorumlu olunan kurum/kuruluşlarla (Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler) iş birliği ve koordinasyon içerisinde;

        a) Yol çalışması yapılan yerlerde trafik akışını etkilemeyecek şekilde düzenleme/işaretleme yapılması ve bunların sürekliliğinin sağlanması,

        b) Trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler ile "kara nokta" olarak tanımlanan yol kesimlerinde ilave işaretleme vb. tedbirlerin alınması,

        c) Şehirler arası karayolları üzerindeki il ve ilçe merkezlerinde trafiğin yoğun olacağı değerlendirilen ışıklı kavşaklarda, sinyalizasyon süresinin taşıt trafiğinin kavşaklardan güvenle ve en yüksek kapasitede geçmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi yönünde alınan tedbirlere ilave olarak bazı yol kesimlerinde trafik akımını rahatlatacak ve kaza riskini ortadan kaldıracak şekilde yol aktarım tedbirlerinin, gerekli işaretleme ve düzenlemelerle birlikte alınması,

Burdur HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve akcagazete.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.