Asayiş
Giriş Tarihi : 27-04-2021 10:42

İçişleri Bakanlığı Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan

bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni

açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla

yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki

haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle

belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı,

akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta

olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine

geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi

günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak

şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen

tedbirlere ilave olarak;

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da

başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa

çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik

zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak

amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799

sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman

ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek

idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap,

kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız

zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli

vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi

ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap,

2/8

kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış

yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli

olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran,

lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet

gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen

13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yemeiçme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat

01.00’e kadar paket servis yapabilecektir.

1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul

ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş

yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu

mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli

vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market

ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış

yapılmayacaktır.

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik

ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması

amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya

ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde

rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası

seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri

sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet

verebileceklerdir.

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik

faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta

olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve

statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan

yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri

yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları

üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak

olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi

bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat

19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası

seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum

veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.)

3/8

kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf

tutulacaktır.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine

katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının

e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri

üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde

bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze

yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan

herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon

üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak

yapılacaktır.

2.2- Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor

raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

▪ Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine

refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp

ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk

bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

▪ ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

2.3- Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu

belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO

199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin

Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen

kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz

önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli sayıda personel

görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde

değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

2.5- Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım

aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin

belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde

biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde

yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve

tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

2.6- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında

belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç

içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş)

şekilde olacaktır.

4/8

3. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç

olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan

asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının %

50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu dönemde;

- Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete

sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde

ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu

personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek

ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı

şekilde muafiyete tabi olacaktır.

4. İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve

arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım

ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı

olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile

konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık

faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020

tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.

5. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de

uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde

izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri

konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

6. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem

verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve

kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için

gerekli tedbirlerin alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman

gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su

bırakılması sağlanacaktır.

7. DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

7.1- Tam kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim

faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları

başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli

denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir.

7.2- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında;

- Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi,

- Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması,

- Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin

maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi),

- Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması,

gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde

bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü

tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır.

5/8

7.3- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin

tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları

oluşturulacak, kontrol noktalarında görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeli (trafik ve

asayiş birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk

edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir

mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

7.4- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde,

vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market,

bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin

yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve

denetim faaliyetlerinde, bu işyerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu

işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet

edip etmedikleri kontrol edilecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72

nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması,

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması

hususunda;

EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek

ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler

(Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,

rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil

Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi,

Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile

buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş

yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve

nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve

buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve

bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı

taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin

görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu

üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere

dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları,

bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin

dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile

birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler

(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı

sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek

üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

7/8

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama,

itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların

karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması

gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların

veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını

ibraz etmeleri şartı ile),

29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz

oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin

bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında

bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

32. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan

dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla

avukatlar,

34. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt

sahipleri,

35. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa

bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video

çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu

sağlayan personel,

36. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair

belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla

sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

37. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri

arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve

çalışanları,

38. Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve

ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri,

antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

39. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek

kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli

olanlar,

40. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak

kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile

çalışanları,

41. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube

ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

42. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar,

<
NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Bucak’ta halk pazarında kurallara uyuldu
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA